Uzman Psikolog Dicle Cayman

M.Sc. Clinical Psychologist

Hakkında

Uzman Psikolog Dicle Cayman, Psikoloji lisansını Yeditepe Üniversitesi’nde YÖK burslu olarak tamamladı.

Klinik Psikoloji tezli yüksek lisansını ise İngiltere’de bulunan University of South Wales’da kısmi burslu olarak tamamladı. Burada Cognitive Behavioural Therapy (CBT) temelli psikoterapi eğitimi gördü.

Staj dönemi boyunca, önce yatışlı hastaların bulunduğu özel bağımlılık merkezi olan Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nde tecrübe edindi. Ardından, Koç Üniversitesi Hastanesi’nin psikiyatri bölümünde bulunarak katıldığı gönüllü çalışmalar sayesinde deneyim kazandı. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi‘nde Nöropsikolojik Değerlendirme kapsamında testleri uygulama, ölçme ve değerlendirme tecrübesi edindi.

Yaklaşık bir yıl boyunca kendi terapi sürecinden geçmek ile birlikte, analitik temelli grup süpervizyona da katılım sağladı. Halihazırda projektif test ve psikoterapi eğitimlerine katılmaya devam ederek, mesleki gelişimini sürdürmektedir. Tamamladığı eğitimler başlıca şunlardır:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi – CBT istanbul – (Dr. Emel Stroup),
 • Şema Terapi – Uluslararası Şema Terapi Derneği (ISST) – (Dr. Alp Karaosmanoğlu),
 • Uluslararası Araştırma Metodolojisi ve Etik (10th RMHS) – Koç Üniversitesi & Harvard Üniversitesi,
 • Bilişsel Davranışçı Terapi – University of South Wales İngiltere,
 • Motivasyonel Görüşme Teknikleri – University of South Wales İngiltere,
 • Başa Çıkma Müdahaleleri – University of South Wales İngiltere,
 • MMPI Test – Türk Psikologlar Derneği,
 • Nöropsikolojik Değerlendirme – Türk Psikologlar Derneği,
 • Projektif Testlere Kuramsal Giriş – Rorschach ve Projektif Testler Derneği,
 • Psikolojik İlk Yardım – Johns Hopkins University,
 • Rorschach ve TAT Eğitimi – Rorschach ve Projektif Testler Derneği (Prof. Dr. Tevfika İkiz),
 • Yeme Bozuklukları için BDT’nin Temellerini Anlamak ve Uygulamak – Beck Institute,
 • İntihar ve Risk Değerlendirmesi – Koç Üniversitesi.

Aktif olarak bilimsel araştırmalara katılmakla beraber İngilizce ve/veya Türkçe makaleler yazmaktadır.

Lisans / yüksek lisans dönemi ve sonraki süreçte resmi kaynaklarda yayımlanmamış olan araştırmaları, çalışmaları ve katkıları:

 • Investigation of Restless Legs Syndrome in Adolescents with Severe Post-Traumatic Stress Disorder in Van Sevgi Evleri – Koç Üniversitesi Hastanesi’nde daha önce yürütülmüş araştırmanın literatür bölümünün yazılması.
 • The Perception of Social Media Utilisation and Potential Impact on the Trust (i.e. lack of caring, loneliness, jealousy) Between Romantic Love Partners Yüksek Lisans Tezi (İngiltere) – Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi.
 • Continuing Professional Development Logs and Reflective Summary – MSc Clinical & Abnormal Psychology CPD Personal Reflection LogYüksek Lisans Çalışması (İngiltere) – Bölümün tüm unsurlarına yönelik kişisel yansıma. Bölümü incelemeyle ilgili kişisel limitlerin ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Proje yıl boyunca devam etmekteydi.
 • Thematic Analysis of Stress and Coping Strategies with International Students: A Qualitative Study – Yüksek Lisans Çalışması (İngiltere) – Öğrenci katılımcının stres ve başa çıkma konusunda nitel yarı yapılandırılmış bir röportajı. Sözlü görüşmeyi yazılı bir transkripte dönüştürerek verileri analiz etmek.
 • Alcohol Use Disorder in Elderly Population Scale (AUDEPS)Yüksek Lisans Çalışması (İngiltere) – ‘Bağımlılığı’ değerlendirmek için kullanılabilecek bir ölçeğin geliştirilmesi ve ölçeğin Prezi aracılığıyla sunum olarak savunulması.
 • Duration of Smoking, Hours Spent Socialising, Weekly Exercise Hours, Gender and Age Did Not Predict Cigarette IntakeYüksek Lisans Çalışması (İngiltere) – Çoklu Regresyon Analizi.
 • Determining the Distinctions Between Exercisers and Non-Exercisers in Two Types of Personality Traits (Neuroticism and Extraversion) Yüksek Lisans Çalışması (İngiltere) – Kovaryans Analizi (ANCOVA).
 • The Prevalence of Cyber Violence Behaviours Oriented Controlling One’s Partner Lisans Çalışması – Bir anket geliştirmek ve korelasyonu analiz etmek.

Aldığı eğitimler doğrultusunda, ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımına odaklanarak kariyerini sürdürse de, Motivasyonel Görüşme Teknikleri ve Şema Terapi yaklaşımlarını da kullanabilmektedir. Çoğunlukla online terapi sürdürmenin yanı sıra, uygun bulduğu takdirde Kozyatağı’nda bulunan ofisinde danışanlarını görebilmektedir.


Psikolojik destek almak aklınızdan geçti ise;


%d blogcu bunu beğendi: