Psikoterapistler, danışanlarının yaşamlarını iyileştirmelerine, kognitif beceriler geliştirmelerine, ruhsal bozukluğa yönelik semptomları hafifletmelerine ve gündelik sıkıntılarla başa çıkmalarına rehber olan ruh sağlığı uzmanlarıdır. Psikoterapistler, ister yüz yüze ister online terapi ile olsun, ruh sağlığını güçlendirme noktasında danışanlara destek olurlar. 

Psikoterapistler bir dizi terapi yaklaşımları ile çalışırlar. Danışanlara deneyimledikleri belirli durumlar ile başa çıkmalarında destek olurlar. Aynı zamanda uyumsuz, işlevsel olmayan, düşünceleri ve/veya davranışları sağlıklı alternatiflerle değiştirmelerine rehber olurlar. Psikoterapistler yanı sıra danışanlara sağlıklı başa çıkma becerileri öğretirler.

Psikoterapistler kullandıkları psikoterapi yaklaşımlarından bağımsız olarak, seans esnasında şunları uygular:

  • Empatik ve merak ile dinleme.
  • Gereken noktada psikoeğitim verme.
  • Tarafsız bir bakış açısı sunma.
  • Yargılamadan uzak durma.
  • Terapötik teknikler kullanma. 
  • Stresörler konusunda danışanlara rehber olma.
  • Yönlendirici olmayan terapötik açıklamalarda bulunma.
  • Ruhsal bozuklukların değerlendirilmesine yardımcı olma.
  • Davranışların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak adına, geçmiş ve mevcut andaki olaylarla bağlantı kurma.
  • Gerekli gördüğünde danışanı yönlendirme. (Psikoterapistler kendileri ilaç yazmazlar, ancak danışanlarını gerektiğinde psikiyatristlere, ruh sağlığı merkezlerine veya diğer tıp uzmanlarına yönlendirebilirler).