“Temel sorun genellikle kişinin sağlığına ya da yaşamına yönelik algılanan bir tehdidi içerir.”

Aaron T. Beck

“Psikolojik süreçlerimizin çok az bir kısmı bilinçlidir; büyük bir kısmı ise irade dışıdır.”

Aaron T. Beck

“Yaşam, en iyi durumunda bile, akıp giden ve içinde hiçbir şeyin sabit kalmadığı bir değişim sürecidir.”

Carl Rogers

“Başarıya ulaşmak gerçeği keşfetmek demek değildir.”

Jean Piaget

“Birisini anlayabilmek için onun ağzından çıkan tüm sözcüklerin anlamını bilmemiz yeterli değildir. Birisini anlayabilmek için onun düşüncelerini anlamamız gerekir.”

L. S. Vygotsky

“Yaşamın erken dönemlerindeki güvenli bağlanma, sonraki yıllarda daha uyumlu süreçlerin temeli olarak hizmet görür.”

Jeffrey E. Young

“En erken gelişen ve kişinin özüne en yakın olan şemalar, genellikle çekirdek aile içinde gelişir. Daha geniş anlamda, çocuğun ailesinin dinamikleri, çocuğun tüm geçmiş dünyasının dinamikleridir.Danışanlar kendilerini, erken dönem uyumsuz şemalarını tetikleyen yetişkin durumları içinde bulduklarında deneyimledikleri şey, genellikle çocukluklarından kalma – çoğunlukla bir ebeveynle yaşadıkları – bir dramdır.”

Jeffrey E. Young

“Düşünmek, davranışın provasıdır.”

Sigmund Freud

“Kendi içine dal! Ruhunun derinliklerine in! Kendini tanı!”

Sigmund Freud

“İnsanın en önemli yetkinliği özgür ya da kendi iradesiyle davranabilmektir; övgü ve kınamaları hak etmesine neden olan da budur.”

René Descartes

“Bir insanın nasıl düşündüğünü bilmek için onun diğer insanlarla ilişkisini incelememiz gerekir.”

Alfred Adler

“Hemen her şey insan ruhuna ve onun işlevlerine bağlıdır.”

Carl Gustav Jung