Uzman Psikolog Dicle Cayman

M.Sc. Clinical Psychologist

Ana Sayfa

Bireysel Psikoterapi

Online Terapi


Randevu talepleriniz için


Günümüzde psikoterapi seansları için, telefon ve online platformların (Skype/Zoom) kullanımında belirgin bir artış gözlenmektedir. Online platformların pratik oluşu, kolay erişilebilir oluşu ve sağlık koşullardan dolayı yüz yüze terapilerin aksaması veya sınırlanması durumunda bir alternatif olarak kullanılması oldukça fayda sağlamaktadır. Online terapi, evinizden çıkmadan tıpkı yüz yüze terapilerde olduğu gibi psikoterapi seanslarının sürdürülmesini sağlarken, aynı zamanda terapiye zamanında yetişme, ulaşım sorunu veya imkan bulamama gibi faktörleri elimine ederek etkili bir terapötik ilişki kurulmasına yardımcı olabilir.

Online terapi kapsamında:

  • Skype/Zoom gibi online platformlar kullanılarak bilgisayar/tablet aracılığı ile internet bağlantısıyla sağlanan görüntülü görüşme veya,
  • Telefon aracılığı ile sağlanan sesli görüşme seçenekleri bulunur.

Psikolojik Destek Gerekli midir?

Psikolojik destek, bireylerin kendilerini daha iyi anlamalarına ve ne şekilde düşündüklerini keşfetmelerine yardımcı olabilir. Bu da mevcut sıkıntılar hakkında daha net bir anlayış geliştirmelerini sağlayabilir. Bireyler kendilerini ne kadar iyi tanırsa, karşılaşılan herhangi bir zorlukta işleri yoluna koymaları o kadar kolaylaşır. Böylelikle mevcut ve olası sıkıntıların üzerinde daha fazla hakimiyet sahibi olunduğunun farkına varılabilir. Psikolojik destek aynı zamanda diğer bireylerin bakış açılarını daha iyi anlamaya yardımcı olabilir, bu da söylemleri ve davranışları yorumlama şekline ışık tutabilir.

Karşılaşılan sıkıntıların üstesinden gelmek için tek bir psikoterapi seansı yeterli olmamaktadır. Psikolojik destek bir yolculuktur ve etkin bir şekilde çalışmak bir yana, zaman ve tutarlılık gerektirir. Bu nedenle, çoğu birey süreçten en iyi şekilde yararlanmak için düzenli seanslar içeren yapılandırılmış bir terapi yaklaşımını tercih eder.


Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), düşüncelerin, ruh halleri ve davranışları nasıl etkileyebileceğini anlamaya yardımcı olarak, işlevsel olmayan düşünce, algı ve inançları keşfetmeyi sağlayarak onları işlevsel olanlarıyla değiştirebilmeyi sağlayan bir psikoterapi yaklaşımıdır. BDT, çoğu ruhsal bozuklukta etkili olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış, yapılandırılmış bir yaklaşımdır.

“Kişinin kendiyle ilgili yanlış inançlarını düzeltebilirsek, bu inançların meydana getirdiği abartılı tepkileri azaltabiliriz.”

Aaron T. Beck

Bir psikolojik rahatsızlık, ancak kişinin çevreyi algılayışı ile o çevrenin gerçek karakteri arasında temel bir uyumsuzluk söz konusu olduğunda ortaya çıkar.

Aaron T. Beck

Şema Terapi

Şema Terapi, erken dönem yaşantıların yetişkinlik dönemindeki yansımalarının keşfine ve uzun süre boyunca sahip olunan olumsuz düşünce kalıpları veya inançların belirlenmesine ve değişimine odaklanan bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Erken dönem uyumsuz şemalar, gelişimimizin erken dönemlerinde başlayıp yaşam boyunca tekrar eden, öz-yıkıcı duygusal ve bilişsel kalıplardır.

Jeffrey E. Young

Terapötik Süreç Nasıldır?

Psikoterapi seanslarından en iyi şekilde yararlanmak için bunları tutarlı hale getirmek hedeflenmelidir. Terapistin uyguladığı her bir tekniğin, uzun vadede danışanlara yardımcı olmak için tasarlandığının fark edilmesi önemlidir.

Psikoterapinin hızlı bir çözüm yolu olmadığını ve terapistin danışanlarına ne yapmaları gerektiğini söyleyemeyeceğini hatırlamakta fayda vardır. Psikoterapi süreci, danışan ve terapist arasında güçlü bir terapötik işbirliği kurmanın yanı sıra, danışanlar için de çaba gerektirebilmektedir. Bu iki unsur birlikte, sıkıntılar ile baş etmeye yardımcı olan başarılı bir yöntem oluşturmaktadır.